Help!
Top wrapper

Glavni izbornik
Početna stranica
Energija uz video prikaz
Energija općenito
Uvod u izvore energije
Obnovljivi izvori energije
Neobnovljivi izvori energije
Energija i ekologija
Činjenice o energiji
Korisni linkovi
Izvori energije - RSS Feed
Dodatno
Nafta - Neka pitanja
Geo. en. - Upotreba i principi
Prednosti biomase
Kako radi nukl. elektrana?
Zanimljivi linkovi
US Department of Energy
Crude Oil Price
 
 

Obnovljivi izvor energije iz dubina oceana

Tuesday, 24 July 2007

Obnovljiva energija iz dubine oceanaPretvorba toplinske energije oceana (eng. Ocean thermal energy conversion - OTEC) je metoda generiranja električne energije koja iskorištava temperaturnu razliku koja postoji između plitkih i dubokih voda oceana. Sunce kontinuirano grije površine oceana koji pokrivaju oko 70% površine Zemlje i time se stvara znatna temperaturna razlika između površinskih voda i dubokih voda, a ta temperaturna razlika potencijalno se može iskoristiti za generiranje ogromnih količina električne energije, a da se tim postupkom ne zagađuje okolina niti se ispuštaju opasni staklenički plinovi. Tople površinske vode i hladne duboke vode rezultat su oceanskih struja kojima se voda grije u dijelovima oceana blizu ekvatora, a hladi se u blizini sjevernog pola i ta hladna voda struji po dnu oceana prema ekvatoru.

Sam princip generiranja električne energije je vrlo jednostavan. Topla površinska voda koristi se za grijanje tekućine koja ima nisku temperaturu vrelišta (npr. propan), stvorena para pokreće turbine generatora električne energije, a nakon toga se ta para hladi hladnom vodom iz dubine oceana i time se pretvara natrag u tekuće stanje. Ukupna količina energije koja se može dobiti iskorištavanjem ovog načina pretvorbe energije je jedan do dva reda veličine veća od ostalih metoda iskorištavanja energije oceana, kao što je na primjer iskorištavanje energije valova ili iskorištavanje energije plime i oseke. Veliki problem kod iskorištavanja ovog oblika energije je skupa oprema i mala ukupna efikasnost procesa. Efikasnost je zbog male temperaturne razlike između jedan i tri posto. Glavna prednost procesa je ekološka čistoća dobivanja energije i ogromne zalihe te energije koja bi se mogla iskoristiti.

Detaljnije o principu iskorištavanja ovog oblika energije pogledajte u filmiću:

 
Top ot the page!