Help!
Top wrapper

Glavni izbornik
Početna stranica
Energija uz video prikaz
Energija općenito
Uvod u izvore energije
Obnovljivi izvori energije
Neobnovljivi izvori energije
Energija i ekologija
Činjenice o energiji
Korisni linkovi
Izvori energije - RSS Feed
Dodatno
Nafta - Neka pitanja
Geo. en. - Upotreba i principi
Prednosti biomase
Kako radi nukl. elektrana?
Zanimljivi linkovi
US Department of Energy
Crude Oil Price
 
 

Nafta - Neka pitanja

Sunday, 18 May 2008
Naftna bušotina.

Koji sve produkti se mogu dobiti iz nafte (raznovrsnost produkata)?

Nafta je izvor doista raznovrsnih produkata i derivata i jedan je od najvažnijih energenata modernog industrijskog svijeta. Nafta ima višestruku primjenu , koristi se ne samo za dobivanje pogonskog goriva za razna prijevozna i transportna sredstva, već i u proizvodnji plastike, asfalta, za dobivanje petroleja te raznih drugih industrijski uporabljivih derivata.

Biste li rekli da je važno (korisno) toliko proizvoditi iz nafte?

Nafta je trenutno dominantan izvor energije i u ovom trenutku predstavlja energetski izvor bez kojeg se ne može zamisliti moderna industrija te kao takova imponira svojom važnošću u suvremenom svijetu. Potražnja za naftom i raznim naftnim derivatima je golema te je za održavanje i daljnji razvoj moderne industrije nafta u ovom trenutku naročito važna i potrebna. No s druge strane nije dobra činjenica što smo postali ovisni o nafti i naftnim derivatima. Nafta kao jedan od fosilnih goriva nije obnovljivi izvor energije te su samim time njene količine limitirane što znači da nafta neće vječno trajati, a osim toga nije ni ekološki prihvatljiva.

Kakvo je stanje s uvozom i izvozom nafte?

Veoma velik broj zemalja uvozi naftu jer im je ona prijeko potreban za zadovoljavanje njihovih industrijskih i energetskih potreba. Glavni izvoznici nafte su zemlje Bliskog istoka, među kojima je na prvom mjestu Saudijska Arabija koja proizvodi najviše nafte i ima najveće zalihe nafte. Od europskih država naftom su bogate Rusija I norveška. Glavni uvoznici i potrošači nafte su SAD, Kina i Japan, a od europskih zemalja ističe se Njemačka.

Što mislite o uporabi nafte?

Kao što sam već prije istaknuo nafta je izvor energije na kojeg se oslanja suvremeni svijet i s tog stanovišta njena uporaba je razumljiva no ne i opravdana, naročito zbog ekoloških problema (globalno zatopljenje), a dijelom i zbog limitiranost nafte koja nije obnovljivi izvor energije.

Što mislite o porastu cijena?

Porast cijene nafte dijelom je uzrokovan činjenicom da je sve veća potražnja za naftom jer su neke zemlje (Indija i Kina) doživjele pravi gospodarski boom koji zahtijeva sve više i više nafte, a čim je neki proizvod traženiji to mu raste i cijena, a dijelom i zbog činjenice što je američko gospodarstvo na pragu recesije te dolar sve više slabi, a nafta je usko vezana uz cijenu dolara.

Koje je po Vašem mišljenju drugo najbolje gorivo?

Kao prvo nafta po mojem mišljenu nije ni prvo najbolje gorivo zbog već naprijed spomenutih problema, ali je zbog svoje tradicionalnosti postala dominantna u današnjem svijetu. Zbog silnih ekoloških problema (globalno zatopljenje, izljevi nafte u oceane) nafta ne predstavlja ekološki prihvatljivu opciju kao energent na koji bismo se mogli osloniti te stoga dajem prioritet nekom od obnovljivih izvora energije kao što su solarna energija, energija vjetra te hidroenergija, pa čak i nuklearnoj energiji koja predstavlja vrlo siguran izvor energije pod uvjetom da su sigurnosne mjere stalno na maksimumu. Jedina ozbiljna alternativa nafti kao gorivu trenutno su biogoriva – biodizel i bioetanol – koja imaju veliki potencijal i smanjuju ovisnost o uvozu energenata. Negativna strana biogoriva je da su ekološki neprihvatljiva isto kao i normalna nafta i da se proizvodnjom biogoriva povećava cijena hrane u svijetu.

Hoće li ikada neko drugo gorivo biti tako popularno kao nafta?

Hoće li ili neće, teško je reći, no nafti će se morati naći alternativa kako zbog ekoloških problema uzrokovanih globalnim zagrijavanjem planeta,tako i činjenicom njene limitiranosti jer kad jednom presuše rezerve nafte koje nisu beskonačne nafte više neće biti (prema nekim procjenama to bi se čak moglo dogoditi i za manje od 50 godina ukoliko se nastavi trenutni trend rasta korištenja nafte). Obnovljivi izvori energije sve više stječu popularnost tako da bi oni trebali u bližoj budućnosti postati popularni kao što je danas nafta.

Zašto je nafta toliko omiljena?

Nafta je omiljena iz tog razloga jer je cijela jedna industrijska revolucija i suvremeni svijet ponikao na nafti i nafti dugujemo mnoga industrijska postignuća suvremenog svijeta. Nafta ima dugu tradiciju uporabe, naročito u najjačim državama svijeta i to pogoduje njenoj popularnosti. Uz to, nafta je do nedavno bila i izuzetno jeftin i dostupan izvor energije, pa je i to utjecalo na korištenja raširenost nafte u svijetu.

Koje su negativne posljedice nafte (njezine uporabe)?

Najveća negativna posljedica uporabe nafte je već prije spomenuto globalno zagrijavanje koje je ekološki problem broj jedan modernog svijeta. Globalno zagrijavanje rezultat je pretjerane uporabe fosilnih goriva (uz naftu tu je i zemni plin te ugljen) koja kod sagorijevanja ispuštaju štetni ugljični dioksid (CO2). Taj ugljični dioksid odlazi u atmosferu i glavni je krivac za trend povećana prosječnih temperatura na Zemlji i klimatskih promjena koje su rezultat globalnog zatopljenja. Osim globalnog zatopljenja veliki problem predstavljaju i izljevi tankera s naftom koji rade velike ekološke probleme u oceanima, onečišćujući oceane te biljni i životinjski svijet koji tu živi.

 
Top ot the page!