Izvori energije http://www.izvorienergije.com/ Izvori energije - Energija i izvori energije, utjecaj energije na ekologiju. hr-HR Izvori energije (www.izvorienergije.com) Tue, 25 Jun 2019 06:29:44 GMT 10 Izvori energije http://www.izvorienergije.com/ http://www.izvorienergije.com/template_media/images/rss_logo_hr.jpg 144 33 Izvori energije - Energija i izvori energije, utjecaj energije na ekologiju. Kako radi nuklearna elektrana? http://www.izvorienergije.com/kako_radi_nuklearna_elektrana.html http://www.izvorienergije.com/kako_radi_nuklearna_elektrana.html Nuklearna energija i dalje zauzima znaèajno mjesto kod ukupne svjetske potrošnje energije, bez obzira na nedavne havarije u Fukushimi koje su znatno pogoršale sliku nuklearne energije u javnosti. U ovom èlanku opisan je osnovni princip rada nuklearnih elektrana, bez ulazaka u detalje koji su obraðeni kroz posebne èlanke na ovoj stranici. Najjednostavnije reèeno, nuklearna elektrana je postrojenj ... Wed, 26 Sep 2012 21:22:12 GMT Proizvodnja biomase mora postati održiva http://www.izvorienergije.com/news/proizvodnja_biomase_mora_postati_odrziva.html http://www.izvorienergije.com/news/proizvodnja_biomase_mora_postati_odrziva.html Biomasa je jedna od vrsta obnovljivih izvora energije koja nastaje od živih ili nedavno živih organizama. Kad se govori o biomasi najèešæe se misli na drvo. Drvo se uspješno koristi još od poèetka ljudske vrste kao izvor energije za grijanje i pripremu hrane. Zašto je biomasa obnovljivi izvor energije? Biomasa je obnovljivi izvor energije jer svi živi organizmi, prvenstveno biljke, mogu ponovo na ... Sun, 16 Sep 2012 21:53:53 GMT Energija vjetra u Ujedinjenom Kraljevstvu – problem s efikasnošæu http://www.izvorienergije.com/news/problemi_s_efikasnoscu_vb_vjetrenjaca.html http://www.izvorienergije.com/news/problemi_s_efikasnoscu_vb_vjetrenjaca.html Energija vjetra je najbrže rastuæi obnovljivi izvor energije na svijetu, ali to ne znaèi da u industriji energije sve ide glatko i da nema ozbiljnijih problema. Kao i svi ostali izvori energije tako i energija vjetra ima i pozitivne i negativne strane. Prema nedavnom detaljnom istraživanju onshore elektrana na vjetar u Ujedinjenom Kraljevstvu najveæi problem tih elektrana je efikasnost – to rezult ... Tue, 12 Jul 2011 22:52:04 GMT Èinjenice o solarnoj energiji http://www.izvorienergije.com/energija_cinjenice/cinjenice_solarna_energija.html http://www.izvorienergije.com/energija_cinjenice/cinjenice_solarna_energija.html Èinjenice o solarnoj energiji. Solarna energija je obnovljivi izvor energije. Proèitajte neke zanimljive èinjenice o solarnoj energiji. Sunce je nama najbliža zvijezda te, neposredno ili posredno, izvor gotovo sve raspoložive energije na Zemlji. Sunèeva energija potjeèe od nuklearnih reakcija u njegovom središtu, gdje temperatura doseže 15 milijuna °C. Radi se o fuziji, kod koje spajanjem vodikovi ... Sun, 16 Jan 2011 18:12:31 GMT Prednosti biomase http://www.izvorienergije.com/prednosti_biomase.html http://www.izvorienergije.com/prednosti_biomase.html Biomasa je jedan od obnovljivih izvora energije. Pojam biomasa oznaèava biološki materijal nastao od živih organizama poput drva i otpada. Biomasa se koristi za generiranje topline koja se može onda iskoristiti izmeðu ostalog i za proizvodnju elektriène energije. Kao najjednostavniji primjeri biomase mogu se spomenuti mrtvo drveæe i drveno iverje koji su pokazali vrlo velik potencijal kao izvor e ... Mon, 01 Nov 2010 21:20:25 GMT Najveæa solarna elektrana dobila prvo zeleno svjetlo http://www.izvorienergije.com/news/najveca_solarna_elektrana.html http://www.izvorienergije.com/news/najveca_solarna_elektrana.html Gradnja najveæe solarne elektrane na svijetu došla je korak bliže realizaciji nakon što je Blythe projekt vrijedan šest milijardi dolara dobio odobrenje za graðenje od energetskog povjerenstva Kalifornije, SAD. Projekt je predložen od strane korporacija Chevron i Solar Millennium AG i ako zaživi dati æe ogroman poticaj cijeloj industriji solarne energije u SAD-u što æe otvoriti put novim solarnim ... Fri, 08 Oct 2010 23:03:51 GMT Energija valova u Australiji http://www.izvorienergije.com/news/energija_valova_u_australiji.html http://www.izvorienergije.com/news/energija_valova_u_australiji.html Prema podacima Svjetskog energetskog vijeæa (WEC, World Energy Council) mnoge od najboljih lokacija na svijetu za iskorištavanje energije valova nalaze se južnoj obali Australije. Znanstvenici su kreirali kartu potencijala energije valova za južnu obalu Australije od Geraldtona u Zapadnoj Australiji do Kraljevog otoka u Tasmaniji i oznaèili najbolja mjesta za proizvodnju elektriène energije iz ene ... Thu, 19 Aug 2010 20:51:52 GMT Pregled geotermalne energije za 2010 http://www.izvorienergije.com/news/pregled_geotermalne_energije_za_2010.html http://www.izvorienergije.com/news/pregled_geotermalne_energije_za_2010.html Ukupni kapaciteti za proizvodnju geotermalne energije u svijetu 2010 godine su 10.715 MW, što je 20% rast u odnosu na 2005 godinu kad je bilo instalirano ukupno 8.933 MW u 24 države (odnosi se na proizvodnju elektriène energije). Broj država koje su pokazale interes za geotermalnu energiju u zadnjih se nekoliko godina poveæao još više – 2007 godine 46 država ozbiljno je razmatralo ovaj izvor energ ... Mon, 21 Jun 2010 22:48:35 GMT Nove nuklearne elektrane u SAD-u http://www.izvorienergije.com/news/nove_nuklearne_elektrane_u_sad.html http://www.izvorienergije.com/news/nove_nuklearne_elektrane_u_sad.html Amerièki predsjednik Barack Obama najavio je preko osam milijardi dolara saveznih jamstava za kredit kojim bi se nakon 30 godina bez novih projekata zapoèela gradnja novih amerièkih nuklearnih elektrana. Nova nuklearna ekspanzija zapoèet æe gradnjom dva nova Westinghouse AP1000 reaktora, svaki snage 1100MW. Novi nuklearni reaktori biti æe izgraðeni kao jedinica 3 i jedinica 4 postojeæeg nuklearnog ... Wed, 17 Feb 2010 22:33:20 GMT Energija vjetra u zapadnom Teksasu http://www.izvorienergije.com/videos/energija_vjetra_u_zapadnom_teksasu.html http://www.izvorienergije.com/videos/energija_vjetra_u_zapadnom_teksasu.html Energija vjetra je najbrže rastuæi energetski sector u Sjedinjenim Amerièkim Državama i mnoge kompanije ulažu veliki trud u pokretanju ekonomije obnovljivih izvora energije. Krajem 2009 instalirani kapacitet enegije vjetra u SAD-u bio je nešto iznad 35.000 megavata što znaèi da su SAD postale svijetski lider ispred Njemaèke. Ovih 35.000 megavata osigurava oko 1,2% elektriène energije u SAD-u. Teks ... Mon, 15 Feb 2010 21:26:38 GMT